SAPHIR BDC LEATHER SOFTENER SHOE - EZE XỊT GIÀY CHỐNG ĐAU CHÂN

saphir-bdc-leather-softener-shoe-eze-xit-giay-chong-dau-chan
310.000 ₫
Hộp
SAPHIR
Pháp

Xịt xung quanh vùng da giày bị kích khiến chân bạn đau từ khoảng cách 15-20cm. Đi chân vào ngay để kiểm tra sự vừa vặn. Da giày sẽ dãn ra với hơi ấm của bàn chân. Để khô và đánh bóng giày khi đi ra ngoài trời với vải mềm. Lặp lại nếu cần thiết.