SAPHIR BDC PATE DE LUXE 37 MEDIUM BROWN - Xi ĐÁNH GIẦY

saphir-bdc-pate-de-luxe-37-medium-brown-xi-danh-giay
235.000 ₫
Lọ
SAPHIR
Pháp

THOA 1 LƯỢNG NHỎ SƠN BÓNG MÀU NÂU VỪA LÊN PHẦN NGÓN CHÂN VÀ GÓT CHÂN. KHÔNG ĐỂ KHO CHÀ VÀO GIẦY THEO CHUYỂN ĐỘNG TRÒN VỚI 1 CÚ CHẠM NHẸ VÀ RẤT MỊN. NẾU BẠN NHẬN THẤY VẢI BỊ KÉO , HÃY THÊM MỘT ÍT NƯỚC.