WREN'S LEATHER CREAM DARK BROWN - KEM DƯỠNG

wrens-leather-cream-dark-brown-kem-duong
260.000 ₫
Hộp
WREN'S
Pháp

1. LÀM SẠCH BỀ MẶT DA
2. CHO MỘT LƯỢNG KEM PHÙ HỚP LÊN MẶT DA, ĐỢI MỘT PHÚT CHO KHÔ TRƯỚC KHI ĐÁNH BÓNG(ĐÁNH BÓNG BẰNG BÀN CHẢI HOẶC VẢI)