WREN'S LEATHER CREAM LIGHT BROWN - KEM DƯỠNG

wrens-leather-cream-light-brown-kem-duong
260.000 ₫
Hộp
WREN'S
Pháp

1. LÀM SẠCH BỀ MẶT DA
2. CHO 1 LƯỢNG KEM PHỦ PHÙ HỢP LÊN MẶT DA, ĐỢI 1 PHÚT CHO KHÔ TRƯỚC KHI ĐÁNH BÓNG