WREN'S SHOE AND BAG FRESH (SHOE DEO) 150 ML FRA - KHỬ MÙI NỘI THẤT Ô TÔ VÀ TRONG NHÀ 150ml

wrens-shoe-and-bag-fresh-shoe-deo-150-ml-fra-khu-mui-noi-that-o-to-va-trong-nha-150ml
290.000 ₫
Chai
WREN'S
Pháp

 XỊT VÀO BÊN TRONG GIÀY HOẶC TÚI VÀ ĐỢI TRONG 10 PHÚT
NẾU MÙI HÔI VẪN CÒN, XỊT LẠI NẾU CẦN THIẾT, KHÔNG THOA LÊN DA